Zwroty biletów w związku z remontem średnicy i zmianą r.j. w okresie 6-18 listopada 2015 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że w związku z remontem średnicy podmiejskiej i zmianą rozkładu jazdy pociągów KM w okresie 6 - 18 listopada 2015 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 5 listopada 2015 r. i ważnych na przejazdy w dniu 6 listopada 2015 r. i później:

  1. całkowicie niewykorzystanych;
  2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów kwartalnych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze reklamacji.

Kategoria: