2015-06-07
SKARGI: Podróżny może złożyć skargę dotyczącą jakości świadczonych usług, zachowania pracowników Spółki KM, niewywiązania się Spółki KM z zawartej umowy przewozowej lub dotyczące innej sprawy, za którą odpowiada Spółka KM, w terminie 7 dni od daty zdarzenia, podając szczegółowy opis zdarzenia (m...