2018-05-14
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Priorytet V: Rozwój Transportu kolejowego w Polsce Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 05.04.2018 r. Całkowita wartość projektu: 413,61 mln zł Kwota dofinansowania: 168,07 mln zł...
2018-05-14
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Priorytet V: Rozwój Transportu kolejowego w Polsce Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 05.04.2018 r. Całkowita wartość projektu: 387,77 mln zł Kwota dofinansowania: 157,57 mln zł...
2018-05-14
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Priorytet V: Rozwój Transportu kolejowego w Polsce Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 05.04.2018 r. Całkowita wartość projektu: 294,83 mln zł Kwota dofinansowania: 119,78 mln zł...
2018-05-14
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Priorytet V: Rozwój Transportu kolejowego w Polsce Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 05.04.2018 r. Całkowita wartość projektu: 301,39 mln zł Kwota dofinansowania: 122,45 mln zł...
2018-05-14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014–2020 Działanie 7.2: Infrastruktura kolejowa Priorytet VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 07.05.2018 r. Całkowita wartość projektu: 153,29 mln zł Kwota dofinansowania: 96,01 mln zł...
2017-02-22
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 7.2: Infrastruktura kolejowa Priorytet VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 15.11.2016 r. Całkowita wartość projektu: 197,53 mln zł Kwota dofinansowania: 128,47 mln zł...
2016-02-05
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Działanie 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitarnych Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 15.09.2014 r. Całkowita wartość projektu: 165,43 mln zł Kwota dofinansowania: 101,91 mln...
2016-02-05
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Działanie 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitarnych Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 10.06.2014 r. Całkowita wartość projektu: 267,27 mln zł Kwota dofinansowania: 173,82 mln...
2016-02-05
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Działanie 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitarnych Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 30.12.2015 r. Całkowita wartość projektu: 181,70 mln zł Kwota dofinansowania: 87,2 mln zł...
2015-11-18
Umowę podpisali:  Pan Paweł Szaciłło – p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych  Pan Czesław Sulima – członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.  Pan Dariusz Grajda – członek zarządu, dyrektor handlowy „Kolei Mazowieckich...
2014-01-29
W dniu 12 grudnia 2013 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z przedstawicielami Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie...
2012-08-02
Umowę podpisali: Pan Paweł Szaciłło – p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pan Czesław Sulima – Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Pan Andrzej Buczkowski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Spółce „Koleje Mazowieckie...
2012-04-17
Lokomotywy TRAXX to nowa jakość na polskich torach. Dzięki ich wykorzystaniu z posiadanymi, zmiennokierunkowymi wagonami piętrowymi jako pierwsi w Polsce będziemy uruchamiać pociągi typu push-pull. To będzie bardzo ważny krok, nie tylko w kierunku poprawy warunków podróżowania, ale - co więcej - w...
2012-04-17
Tym razem za zadanie przyciągnięcia lokomotyw z stacji Brescia Scalo (Włochy), przez Oderbruecke do stacji docelowej czyli Żmigród a dokładniej tor doświadczalny, dostała firma DB Schenker Rail. W następnej kolejności lokomotywy będą testowane na torze doświadczalnym.      
2012-04-17
W ramach projektu p.n.: Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych, Spółka kontynuuje proces modernizacji użytkowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Projekt obejmuje modernizacje EZT wykonane w latach 2007-2009 oraz modernizacje zlecane w latach 2010-2011. Łącznie w latach 2007-...
2012-04-17
Wyruszyła ona z włoskiej Fabryki Bombardiera w Vado Ligure. Lokomotywa dojechała na tor testowy Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, gdzie właśnie odbywają się jazdy próbne pierwszego egzemplarza elektrowozu.
2012-04-16
Projekt pn. „Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull, ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania każdej lokomotywy oraz przeszkoleniem...
2012-04-16
Już w przyszłym roku na trasach Kolei Mazowieckich pojawią się kolejne kompleksowo zmodernizowane pociągi, a przede wszystkim park taborowy powiększy się o 11 nowoczesnych lokomotyw do wagonów piętrowych, dzięki którym będzie można w pełni wykorzystać ich możliwości techniczne – uruchamiając...