Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
Kategoria

Kontakt

Lokomotywa TRAXX z wagonami pietrowymi

„Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa

NIP: 1132520369
REGON: 015876404
Nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000222735
Kapitał zakładowy: 481 909 000 zł

Sekretariat Dyrektora Generalnego, Dyrektora Handlowego, Dyrektora Finansowego, Dyrektora Eksploatacyjnego
tel. +48 22 47 38 716
fax +48 22 47 38 814  
sekretariat@mazowieckie.com.pl

Sekretariat Dyrektora Biura Administracyjnego, Dyrektora Biura Handlowego, Dyrektora Biura Rzecznika Prasowego
tel. +48 22 47 38 651

Sekretariat Dyrektora Biura Eksploatacyjno-Technicznego, Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych 
tel. +48 22 47 38 652

Sekretariat Dyrektora Biura Finansowo-Ekonomicznego
tel. +48 22 47 37 255

Sekretariat Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju
tel. +48 22 47 37 390
fax. +48 22 47 37 394

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@mazowieckie.com.pl

Administrator strony internetowej
e-mail: promocja@mazowieckie.com.pl