2022-01-19
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Specjalistę  w Wydziale Drużyn Trakcyjnych  –  umowa na zastępstwo Opis stanowiska: Analiza i optymalizacja wykorzystania czasu pracy drużyn trakcyjnych; Analiza zapotrzebowania na tabor pod kątem...
2022-01-13
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Dyspozytora zmianowego miejsce pracy - TŁUSZCZ Opis stanowiska: zabezpieczenie na czas ustalony rozkładem jazdy i planem obiegów odpowiedniej ilości pociągów we właściwym stanie technicznym i należytej obsadzie drużyn...
2022-01-11
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Specjalistę ds. postępowań wyjaśniających – umowa na zastępstwo Opis stanowiska: Prowadzenie całości spraw dotyczących postępowań wyjaśniających z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy, Sporządzanie...
2022-01-07
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Pracownika do Wydziału Analiz Marketingowych Opis stanowiska: wsparcie przy prowadzeniu badań marketingowych i analiz; analizowanie danych i ich przetwarzanie; koordynowanie cyklicznych oraz jednorazowych badań...
2022-01-07
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Głównego Specjalistę ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie Opis stanowiska: Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji przygotowanie materiałów...
2021-12-08
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni   na  stanowisko Zwrotniczego Wymagania: wykształcenie min. zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, pełnoletność, świadectwo złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, stan zdrowia wymagany...
2021-12-01
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Pracownika do Wydziału Promocji Opis stanowiska:  współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu konkursów, kampanii promocyjnych oraz informacyjnych skierowanych do podróżnych; współudział w organizacji...
2021-04-22
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni na stanowisko manewrowego Wymagania: wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, pełnoletność, świadectwo złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, stan zdrowia wymagany dla oferowanego stanowiska pracy,...
2019-12-20
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie przyjmie do pracy kandydatów  na stanowisko MANEWROWEGO, ZWROTNICZEGO, USTAWIACZA Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego (ścisłego), stan zdrowia  wymagany dla...
2019-10-21
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: DYŻURNEGO RUCHU Opis stanowiska: organizacja pracy stacji postojowej Warszawa Grochów według obiegów płaskich i rozkładu jazdy; przyjmowanie i planowe wyprawianie składów pociągów oraz kierowanie jazdami...
2019-10-07
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Maszynistów pojazdu trakcyjnego Charakterystyka pracy: wykonywanie prac pociągowych i pozapociągowych zgodnie z obowiązującymi postanowieniami regulacji wewnętrznych Spółki, prawidłowa eksploatacja pojazdu...
2019-10-03
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Elektromontera / Elektronika / Mechanika Wymagania: wyłącznie wykształcenie średnie techniczne w specjalnościach: mechatronicznej, mechanicznej, elektrycznej lub elektromechanicznej, umiejętność pracy w zespole,...
2019-10-03
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni na stanowisko: Rewidenta taboru z uprawnieniami Wymagania: wykształcenie min. zasadnicze zawodowe i rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego, preferowane wykształcenie - średnie po ukończeniu kształcenia...
2018-11-27
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Oddział Usług Utrzymania w Warszawie zatrudni: osobę na stanowisko - pracownik techniczny Opis stanowiska: Praca przy myciu i czyszczeniu taboru kolejowego w torach postojowych, zmienne warunki atmosferyczne, praca zmianowa, mycie pudeł i...