2021-04-22
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni na stanowisko manewrowego Wymagania: wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, pełnoletność, świadectwo złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, stan zdrowia wymagany dla oferowanego stanowiska pracy,...
2021-04-19
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Dyspozytora zmianowego Opis stanowiska: Dostarczanie na czas ustalony technologią i WRJ  pojazdów kolejowych w dobrym stanie technicznym, wyposażonych i obsadzonych przez drużynę trakcyjną, Przestrzeganie na...
2021-04-15
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Pracownik Wydziału Kancelaryjnego / sekretarka Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu oraz dbanie o wizerunek firmy, Prowadzenie ewidencji korespondencji oraz dbanie o...
2021-04-01
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Głównego Specjalistę – Technologa do Wydziału Napraw i Utrzymania Taboru Opis stanowiska: gromadzenie, analiza i wprowadzanie zmian do dokumentacji technicznej spalinowych autobusów szynowych oraz elektrycznych...
2021-04-01
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Magazyniera miejsce pracy – Tłuszcz    Opis stanowiska: Obsługa przepływu materiałów na terenie Sekcji, Składowanie i oznakowanie towarów według ustalonych zasad, Wewnętrzne przyjęcia i wydania materiałów...
2019-12-20
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie przyjmie do pracy kandydatów  na stanowisko MANEWROWEGO, ZWROTNICZEGO, USTAWIACZA Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego (ścisłego), stan zdrowia  wymagany dla...
2019-10-21
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: DYŻURNEGO RUCHU Opis stanowiska: organizacja pracy stacji postojowej Warszawa Grochów według obiegów płaskich i rozkładu jazdy; przyjmowanie i planowe wyprawianie składów pociągów oraz kierowanie jazdami...
2019-10-07
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Maszynistów pojazdu trakcyjnego Charakterystyka pracy: wykonywanie prac pociągowych i pozapociągowych zgodnie z obowiązującymi postanowieniami regulacji wewnętrznych Spółki, prawidłowa eksploatacja pojazdu...
2019-10-03
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Elektromontera / Elektronika / Mechanika Wymagania: wyłącznie wykształcenie średnie techniczne w specjalnościach: mechatronicznej, mechanicznej, elektrycznej lub elektromechanicznej, umiejętność pracy w zespole,...
2019-10-03
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni na stanowisko: Rewidenta taboru z uprawnieniami Wymagania: wykształcenie min. zasadnicze zawodowe i rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego, preferowane wykształcenie - średnie po ukończeniu kształcenia...
2018-11-27
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Oddział Usług Utrzymania w Warszawie zatrudni: osobę na stanowisko - pracownik techniczny Opis stanowiska: Praca przy myciu i czyszczeniu taboru kolejowego w torach postojowych, zmienne warunki atmosferyczne, praca zmianowa, mycie pudeł i...