2019-05-22
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Dyspozytora – Warszawa Ochota Opis stanowiska: zapewnienie rozkładowego prowadzenia ruchu pociągów zgodnie z obiegami płaskimi, wydawanie poleceń do podległych zespołów w zakresie wykonywanej pracy, kierowanie...
2019-05-22
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Pracownika do Wydziału Zabezpieczenia Przewozów - na zastępstwo Opis stanowiska: nadzorowanie i kontrolowanie jakości realizacji zlecanych na zewnątrz usług przewozowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej;...
2019-05-14
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Koordynatora ds. ruchu pasażerskiego - Umowa zlecenie: miejsce pracy: Otwock Opis stanowiska: koordynowanie odjazdów pociągów, odjeżdżających ze stacji Otwock z autobusami Zastępczej Komunikacji Autobusowej linii...
2019-05-14
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Pracownika do Wydziału Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Wymagane umiejętności i kompetencje: znajomość zasad funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku transportu kolejowego, znajomość budowy pojazdów...
2018-11-27
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Oddział Usług Utrzymania w Warszawie zatrudni: osobę na stanowisko - pracownik techniczny Opis stanowiska: Praca przy myciu i czyszczeniu taboru kolejowego w torach postojowych, zmienne warunki atmosferyczne, praca zmianowa, mycie pudeł i...
2018-06-11
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni na stanowisko: Rewidenta taboru z uprawnieniami Wymagania: wykształcenie min. zasadnicze zawodowe i rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego; preferowane wykształcenie - średnie po ukończeniu kształcenia...
2018-06-11
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Elektromontera/Elektronika/Mechanika Wymagania: wyłącznie wykształcenie średnie techniczne w specjalnościach: mechatronicznej, mechanicznej, elektrycznej lub elektromechanicznej, umiejętność pracy w zespole,...