2020-01-22
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Dyspozytora zmianowego Opis stanowiska: zabezpieczenie na czas ustalony rozkładem jazdy i planem obiegów odpowiedniej ilości pociągów we właściwym stanie technicznym i należytej obsadzie drużyn trakcyjnych,...
2020-01-17
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Specjalistę do Wydziału Planowania Opis stanowiska: Prowadzenie bieżących analiz i monitoringu krajowego rynku kolejowego. Prowadzenie bieżącej analizy i monitoringu krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych...
2020-01-17
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Pracownika do Wydziału Skarg i Reklamacji / na zastępstwo / Opis stanowiska: przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, reklamacje i wnioski oraz ich wysyłanie do zainteresowanych klientów, przestrzeganie...
2020-01-15
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni po odpłatnym przeszkoleniu kandydatów na stanowisko kasjera biletowego Termin kursu: 18.03. - 15.04.2020 r. / dni robocze w godz. 8-16 Wymagania: wykształcenie średnie, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność...
2019-12-20
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie przyjmie do pracy kandydatów  na stanowisko MANEWROWEGO, ZWROTNICZEGO, USTAWIACZA Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego (ścisłego), stan zdrowia  wymagany dla...
2019-10-21
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: DYŻURNEGO RUCHU Opis stanowiska: organizacja pracy stacji postojowej Warszawa Grochów według obiegów płaskich i rozkładu jazdy; przyjmowanie i planowe wyprawianie składów pociągów oraz kierowanie jazdami...
2019-10-07
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Maszynistów pojazdu trakcyjnego Charakterystyka pracy: wykonywanie prac pociągowych i pozapociągowych zgodnie z obowiązującymi postanowieniami regulacji wewnętrznych Spółki, prawidłowa eksploatacja pojazdu...
2019-10-03
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni: Elektromontera / Elektronika / Mechanika Wymagania: wyłącznie wykształcenie średnie techniczne w specjalnościach: mechatronicznej, mechanicznej, elektrycznej lub elektromechanicznej, umiejętność pracy w zespole,...
2019-10-03
Spółka „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie zatrudni na stanowisko: Rewidenta taboru z uprawnieniami Wymagania: wykształcenie min. zasadnicze zawodowe i rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego, preferowane wykształcenie - średnie po ukończeniu kształcenia...
2018-11-27
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Oddział Usług Utrzymania w Warszawie zatrudni: osobę na stanowisko - pracownik techniczny Opis stanowiska: Praca przy myciu i czyszczeniu taboru kolejowego w torach postojowych, zmienne warunki atmosferyczne, praca zmianowa, mycie pudeł i...