2022-06-13
„KOLEJĄ do NATURY” to projekt promujący spędzanie wolnego czasu w otoczeniu terenów zielonych Województwa Mazowieckiego. Partnerem akcji jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. W obszar Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wchodzą tereny, które są idealne do spacerów, wycieczek...
2021-12-08
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.  w dniu 29 września 2017 roku podpisała umowę partnerską z Gminą Tłuszcz na rzecz realizacji Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w Tłuszczu”. Spółka pełni rolę partnera odpowiedzialnego za informację i promocję projektu....
2021-11-15
Projekt został zrealizowany przez Gminę Łochów ze środków Unii Europejskiej. Partnerem projektu były Koleje Mazowieckie- KM Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu: 4 728 247,53 PLN Źródła dofinansowania łącznie: 3 540 775,97 PLN a) Środki UE: 3 182 719,97 PLN b) Budżet Państwa: 358 056,...