2017-03-10
STACJA MUZEUM       Placówka została utworzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.i przejęła zbiory po zlikwidowanym z dniem 31 marca 2016 r. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Mieści się w poprzedniej siedzibie, tj. w dawnym budynku Dworca...