2018-12-07
Szanowni Państwo, spółka „Koleje Mazowieckie - KM” informuje, że od 9 grudnia 2018 r. pasażerowie Kolei Mazowieckich mogą korzystać z oferty Wspólny Bilet. W ramach oferty podróżni mogą zakupić jeden bilet na przejazdy pociągami co najmniej dwóch przewoźników, a jego cena zostanie wyliczona w...
2017-03-16
Obowiązujący od 11.07.2019 r.: Regulamin internetowej sprzedaży biletów Spółki „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. z uwzg. zm. 4 Zmiana Nr 4 do Regulaminu internetowej sprzedaży biletów Spółki „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. Wersje archiwalne: Obowiązujący od 25.05.2018 r.:...
Obowiązujący od 1.02.2020 r.: Załącznik do Taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich-KM obow. od 1.02.2020 r. Wersje archiwalne: Obowiązujący od 23.05.2018 r.: Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM). z uwzględ. zm. 1-8 Zmiana nr 8 Załącznika do Taryfy przewozowej „...
Obowiązujący od 17.11.2016 r.: Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. Wersje archiwalne: Obowiązujący do 16.11.2016 r. Regulamin usługi Bilet przez telefon komórkowy w "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
Obowiązujące od 4.10.2018 r.: Ogólne warunki wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej Zmiana nr 2 Ogólnych warunków wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej Wersje archiwalne: Obowiązujące od 25.05.2018 r.: Ogólne warunki wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej Zmiana nr 1...
Obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r. Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM ) z uwzględnieniem zmian 1-24 Zmiana nr 24 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) Wersje archiwalne: Obowiązująca od 1 lutego 2020 r. Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM...
Obowiązujący od 10.12.2018 r.: Regulamin punktu rzeczy znalezionych Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" obowiązujący od 10 grudnia 2018 r. Zmiana Nr 2 Regulaminu punktu rzeczy znalezionych Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. Wersje archwialne: Regulamin punktu rzeczy...
Tabela uprawnień do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej wg stanu na 24 kwietnia 2020 r. Wersja archiwalna: Tabele uprawnień do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej wg stanu na 30 stycznia 2019 r. Tabele uprawnień do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji...
Obowiązujący od 23.04.2020 r.: Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez "Koleje Mazowieckie - KM" (RP-KM) z uwzg. zm. 1-15 Zmiana nr 15 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM) Wersje archiwalne: Obowiązujący...