2012-03-30
Każdy podróżny może zabrać ze sobą bagaż podręczny. W skład bagażu podręcznego wchodzą nie tylko torebki czy torby, ale także większe przedmioty, które można umieścić nad i pod miejscem zajmowanym przez podróżnego. Istotne jest, aby bagaż podręczny nie zakłócał bezpiecznego i spokojnego...