Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
  • Bieżący Dane składającego
  • Miejsce zdarzenia
  • Opis
  • Koniec
Reklamacja/skarga
W przypadku reklamacji należy dołączyć oryginał/kserokopię
biletu oraz oryginały/kserokopie dokumentów związanych z wysokością roszczenia. Należy także określić wysokość roszczenia.


W przypadku skargi należy dołączyć dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, np. oryginał/kserokopię biletu.
 

Dane składającego

Sposób przekazania przez Spółkę KM odpowiedzi
Sposób ewentualnego zwrotu należności
potrącona zostanie opłata za realizację przekazu
Adres przekazu pocztowego