2020-06-26
W czasie trwania ważności biletu można dokonywać przerw w podróży. Należy jednak pamiętać, aby przestrzegać kilku zasad. Podróż należy zakończyć do godziny 24.00 ostatniego dnia ważności biletu. Gdy po wznowieniu podróży ze stacji pośredniej podróżny nie ma szans na dotarcie do stacji...