Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2020-06-26
10:36

Przerwy w podróży

Przerwy w podróży
W czasie trwania ważności biletu jednorazowego można dokonywać przerw w podróży. Należy jednak pamiętać, aby przestrzegać kilku zasad:
1) termin ważności biletu rozpoczyna się od daty albo daty i godziny zamieszczonej na nim. Dzień liczy się od godziny 0.01 do 24.00;
2) podróż na podstawie biletu jednorazowego, musi być rozpoczęta w dniu ważności określonym na bilecie jako dzień wyjazdu, przy czym:
a) wyjazd na podstawie biletu na przejazd w jedną stronę oraz wyjazd w kierunku „tam” na podstawie biletu ważnego na przejazd „tam i z powrotem” należy rozpocząć w strefie czasowej oznaczonej na bilecie, tj. w ciągu jednej godziny od godziny nabycia biletu lub wskazanej przez podróżnego,
b) wyjazd w kierunku „z powrotem” na podstawie biletu na przejazd „tam i z powrotem” może rozpocząć się w dowolnej biletu strefie czasowej ważności biletu;
3) przejazd należy rozpocząć i zakończyć w terminie ważności biletu;
4) jeżeli podróżny rozpoczął podróż lub wznowił ją po przerwie ze stacji pośredniej w takim czasie, że ukończenie jej w terminie ważności biletu nie jest możliwe, to może on dojechać do stacji, na której pociąg zatrzymuje się według rozkładu jazdy po raz ostatni przed północą w terminie ważności biletu.
Podróżny, który rozpoczął podróż w dniu ważności biletu, może dojechać do stacji przeznaczenia nawet po północy pod warunkiem, że odbywa przejazd bez przerwy w podróży. Za przerwę w podróży nie uważa się przesiadania do najbliższego pociągu jadącego w kierunku stacji przeznaczenia, jeżeli pociąg, którym rozpoczęto podróż nie dojeżdża do tej stacji;
5) jeżeli ukończeniu podróży w czasie ważności biletu przeszkodziło opóźnienie pociągu zdążającego do stacji przeznaczenia, podróżny może opóźnionym pociągiem dojechać do tej stacji po upływie terminu ważności tego biletu.

Uwaga!
Dokonywanie przerwy w podróży może być ograniczone w przypadku niektórych ofert specjalnych.
Konieczne jest wcześniejsze zapoznanie się z warunkami taryfowymi oferty.

 

Podstawa prawna:
Taryfa przewozowa „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM) uwzględniająca Zmiany nr 1 – 40

Regulamin odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” (RP-KM) uwzględniający Zmiany nr 1-18

Załącznik do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” uwzględniający Zmiany 1-5

 

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

 

Szczegółowe informacje można uzyskać również w kasach biletowych oraz pod numerem telefonu: 22 364 44 44.