Prawa i obowiązki pasażerów

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym

Koleje Mazowieckie zapraszają do zapoznania się z Rozporządzeniem (WE) Nr 1371/2007Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Komisja Europejska przygotowała specjalną stronę internetową (https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_pl.htm), na której umieszczono streszczenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14).

Na stronie można znaleźć m.in. 6 podstawowych praw przysługujących osobom podróżującym koleją. Dotyczą one:

• zakupu biletów,
• bezpieczeństwa w trakcie podróży,
• warunków podróży, jakie należy zapewnić osobom niepełnosprawnym,
• odszkodowania przyznawanego przez przewoźnika w przypadku śmierci lub wypadku pasażera,
• odpowiedzialności przewoźników kolejowych w świetle prawa Unii Europejskiej.

Na stronie zamieszczono także informacje na temat praw osób podróżujących innymi środkami transportu. Stronę można znaleźć tutaj(https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_pl.htm).

Brak konieczności nabycia biletu u kierownika pociągu

Zgodnie z § 9 ust. 13 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM) z obowiązku wejścia do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłoszenia się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu przy przejazdach pociągami KM, zostały zwolnione następujące osoby:

− z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się,
− niewidome, podróżujące bez przewodnika lub z psem przewodnikiem,
− poruszające się na wózku inwalidzkim, odbywające przejazd z lub bez osoby towarzyszącej.

Odprawy tych osób dokonuje się w trakcie kontroli i nie pobiera się od nich opłaty dodatkowej za wydanie biletu w pociągu.