Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2018-07-27
16:59

Prawa i obowiązki pasażerów

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym

Koleje Mazowieckie zapraszają do zapoznania się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0782)

Komisja Europejska przygotowała specjalną stronę internetową (https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_pl.htm),  na której można znaleźć m.in. 6 podstawowych praw przysługujących osobom podróżującym koleją. Dotyczą one:

  • zakupu biletów,
  • bezpieczeństwa w trakcie podróży,
  • warunków podróży, jakie należy zapewnić osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • odszkodowania przyznawanego przez przewoźnika w przypadku śmierci lub wypadku pasażera,
  • odpowiedzialności przewoźników kolejowych w świetle prawa Unii Europejskiej.

Na ww. stronie zamieszczono także informacje na temat praw osób podróżujących innymi środkami transportu.

Informacje dotyczące praw pasażerów w transporcie kolejowym są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego:

https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/prawa-pasazera/20086,Poznaj-swoje-prawa.html

Zasady nabycia biletu w pociągu

Zgodnie z § 9 ust. 13 i 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM) z obowiązku wejścia do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłoszenia się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu przy przejazdach pociągami KM zwolnione są:

  1. osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, a także przewodnik/opiekun tej osoby, pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, niezależnie od stacji/przystanku osobowego rozpoczęcia podróży. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z widoczną niepełnosprawnością fizyczną (stałą lub czasową);
  2. osoby, które ukończyły 70 lat – pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu, dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego wiek;
  3. osoby odbywające przejazd z dzieckiem w wieku do lat 4 – pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
  4. kobiety w ciąży – pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu dokumentu potwierdzającego ciążę;
  5. osoby posiadające bilet na przejazd z ulgą 37% dla emeryta, rencisty zakupiony: w biletomacie, przez System IKM lub w aplikacji mobilnej – w przypadku dokonywania w zaświadczeniu (Wzór nr 55 i 55a  zamieszczony w Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM)) wpisu o korzystaniu z przejazdu ulgowego (2 przejazdy w ciągu roku).

Odprawy tych osób dokonuje się w trakcie kontroli i nie pobiera się od nich opłaty dodatkowej za wydanie biletu w pociągu.