Zwroty biletów

Zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety

 

Na przejazdy wielokrotne (bilety okresowe)

Zasady uzyskania zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazdy wielokrotne określa § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM).

Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety, oprócz kwartalnych i rocznych, dokonuje każdy punkt odprawy prowadzący sprzedaż danego rodzaju biletów.

Zwrot należności można uzyskać:

  1. za całkowicie niewykorzystany bilet:

a) dobowy – przed rozpoczęciem terminu ważności,
b) 3-dniowy – przed upływem pierwszej godziny jego ważności;

  1. za częściowo niewykorzystany bilet:

a) odcinkowy tygodniowy lub dwutygodniowy – nie później niż pierwszego dnia ważności,
b) odcinkowy miesięczny – nie później niż dziesiątego dnia ważności,
zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany,
c) kwartalny – nie później niż przed upływem 30 dnia terminu ważności,
d) roczny – nie później niż przed upływem 1/3 terminu ważności;

  1. za częściowo niewykorzystany bilet abonamentowy, przedłożony – wraz z załączonym do niego karnetem – najpóźniej w ostatnim dniu terminu jego ważności; zwraca się należność za opłacone i niewykorzystane przejazdy. Dwa przejazdy gratis (dodatkowe) nie podlegają zwrotowi.

Wydział Kontroli Dochodów dokonuje zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety kwartalne, roczne i inne na przejazdy wielokrotne:

  1. w przypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli nie mogły być zwrócone w terminie ważności, o którym mowa w § 14 ust. 2 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM), z przyczyn całkowicie niezależnych od podróżnego (np. z powodu pobytu w szpitalu);
  2. na które została wystawiona faktura - nie dotyczy biletów zwracanych po upływie terminów zwrotów określonych w § 14 ust. 2 RP-KM.

Termin niewykorzystania biletu liczony jest od dnia następnego po dacie przedłożenia do zwrotu, albo po dacie stempla pocztowego.

O zwrot należności za bilety kwartalne, roczne i inne na przejazdy wielokrotne lub o wydanie faktury można wystąpić osobiście lub korespondencyjnie na adres pocztowy:

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.
Wydział Kontroli Dochodów
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa

lub w drodze pisemnego wniosku na Formularzu wniosku o zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet/wydanie faktury.

Wersja edytowalna Formularza wniosku o zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet/wydanie faktury

Warunkiem uzyskania zwrotu jest przedłożenie oryginału biletu na przejazdy wielokrotne.

Od zwracanych należności potrąca się 10% tytułem odstępnego, przy czym potrącona kwota nie może być wyższa niż 80 zł.

Pliki: