Zgłoszenie przejazdu

Zgłoszenie potrzeby udzielenia pomocy podczas przejazdu pociągiem Kolei Mazowieckich

Osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania sięSpółka KM podczas wsiadania/wysiadania do/z pociągu zapewnia nieodpłatną pomoc, jeżeli o potrzebie jej udzielenia zostanie powiadomiona przynajmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem na czynny całodobowo nr call center 22 364 44 44.

Podróżny, dzwoniąc na call center i zgłaszając potrzebę udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej możliwości poruszania się podczas przejazdu pociągiem KM obowiązany jest podać:

1) planowaną datę, godzinę i relację przejazdu, z uwzględnieniem ewentualnych przesiadek;
2) imię i nazwisko, numer telefonu podróżnego odbywającego podróż, lub dane kontaktowe opiekuna;
3) rodzaj niepełnosprawności lub ograniczenia możliwości poruszania się;
4) czy osoba z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się odbywa podróż sama;
5) czy porusza się na wózku inwalidzkim, jeżeli tak, to na jakim (elektrycznym, składanym, ręcznym), o jakich gabarytach lub czy korzysta z jakiegoś sprzętu ortopedycznego (kule, chodzik);
6) inne istotne okoliczności zgłaszanego przejazdu, np. czy podróżny odbywa przejazd z psem, z bagażem ręcznym lub rowerem itp.

Warunkiem udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej możliwości poruszania się jest również zgłoszenie się przez ww. osobę w miejscu i terminie wskazanym przez przewoźnika.

Więcej informacji o prawach pasażera znajduje się na stronie przygotowanej przez Urząd Transportu Kolejowego www.pasazer.info.pl.