Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2017-04-07
16:33
Kategoria

KM-35

Oferta KM35 grafika

Oferta dedykowana jest dla:

1. dzieci i młodzieży do ukończenia 26 roku życia, nie posiadających uprawnień do ulgi ustawowej;
2. osób, które ukończyły 60 lat.

Wyżej wymienione osoby są uprawnione do przejazdów z ulgą 35% pociągami uruchamianymi przez KM, na podstawie biletów:

1. jednorazowych;
2. strefowych czasowych KM;
3. okresowych imiennych uprawniających do wielokrotnych przejazdów:

  1. strefowych KM (miesięcznych, kwartalnych),
  2. odcinkowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych);

4. sieciowych imiennych KM:

  1. dobowych KM,
  2. 3-dniowych KM,
  3. miesięcznych,
  4. kwartalnych,
  5. rocznych.

Ulga 35% nie dotyczy opłat za bilety wg ofert/taryf specjalnych podanych do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Warunki oferty § 32 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)