Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2022-06-29
10:40
Kategoria

Bilety okresowe odcinkowe imienne

Bilet odcinkowy imienny

Bilet okresowy odcinkowy imienny:

  • wydawany jest na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na odcinkach do 200 km, z wyjątkiem pociągu Słoneczny i Słoneczny Bis oraz innych pociągów o charakterze komercyjnym,
  • uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, najkrótszą drogą lub wskazaną na bilecie,
  • obowiązuje od daty wydania lub wskazanej przez pasażera z zachowaniem 7-dniowego terminu przedsprzedaży,
  • może być wydany na przejazdy w jedną stronę lub „tam i z powrotem”. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie, w sposób trwały, nieścieralny (w miejscu przeznaczonym na bilecie) swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem, z wyjątkiem biletu zakodowanego na Karcie Mazowieckiej,
  • jest ważny łącznie z dokumentem, którego numer został na nim wpisany, z wyjątkiem biletu zakodowanego na Karcie Mazowieckiej. Dane podróżnego potwierdzić można również mObywatelem,
  • do przejazdów na podstawie biletu odcinkowego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane są na nim zamieszczone. Foliowanie biletu ani też przedłużenie terminu jego ważności nie jest dozwolone.

Za bilety okresowe zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione przewoźnik nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do organów ścigania, z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej.
Bilety odcinkowe imienne można nabyć wg taryfy normalnej, z ulgą: 33%, 35%, 37%, 49%, 50%, 51%, 78%, 93%.

Rodzaje biletów odcinkowych imiennych:

  • tygodniowe;
  • dwutygodniowe;
  • miesięczne;
  • kwartalne.

Termin ważności ulgowego biletu okresowego odcinkowego imiennego kwartalnego nie może być dłuższy niż termin ważności dokumentu poświadczającego prawo do korzystania z przejazdów ulgowych.

Bilety okresowe odcinkowe imienne można nabyć w kasach biletowych, w biletomatach i przez internet.

Warunki oferty § 36 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)
Warunki oferty § 37 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)