Koleje Mazowieckie dołączają do Programu Zielona Kolej

Koleje Mazowieckie są kolejnym przewoźnikiem, który dołączył do Programu Zielona Kolej. 22 września 2021 r., podczas kolejowych Targów TRAKO, przewoźnik, razem z ECCO Rail, podpisał z PKP Energetyka list intencyjny, na mocy którego  zadeklarował dołączenie do Programu. Obecnie jest już w nim sześciu przewoźników, którzy planują przejść na zasilanie swoich pociągów energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Sygnatariusze listów staną się też prosumentami, produkując na własne potrzeby energię nietrakcyjną, przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych, które powstaną na budynkach i terenach kolejowych.

Program Zielona Kolej został stworzony przez branżową inicjatywę Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), skupiającą podmioty odpowiedzialne za konsumpcję 95% energii elektrycznej na kolei w Polsce. Dzięki jego realizacji kolej stanie się prekursorem transportu neutralnego klimatycznie w naszym kraju, przechodząc na zasilanie z OZE w 85% do 2030 roku i docelowo w 100%.Koleje Mazowieckie i ECCO Rail dołączyły tym samym do DB Cargo Polska, CTL Logistics, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Kolei Śląskich, które to spółki już pracują z PKP Energetyka nad stworzeniem modelu zakupu energii elektrycznej z OZE w ramach Programu Zielona Kolej.

- Zielona energia z odnawialnych źródeł jest przyszłością kolei. Dlatego od wielu lat inwestujemy przede wszystkim w nowoczesny i energooszczędny tabor o napędzie elektrycznym. Dzięki dołączeniu do Programu Zielona Kolej będziemy mogli zdecydowanie obniżyć wielkość śladu węglowego generowanego przez naszą działalność przewozową. Przejście na wykorzystanie energii trakcyjnej z OZE pozwoli nam zapewnić pasażerom korzystającym z kolei na Mazowszu prawdziwie ekologiczny środek transportu. Wpisuje się to doskonale w dokumenty strategiczne województwa mazowieckiego – Program Ochrony Powietrza, czy plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego na Mazowszu – powiedział Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.