Autobusowy przewóz osób na odcinku Warka-Radom-Warka, znak: MWZ3-26-69-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Autobusowy przewóz osób na odcinku Warka-Radom-Warka" znak: MWZ3-26-69-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-10-16 10:45:00