Autobusowy przewóz osób na odcinku Warka - Radom - Warka znak: MWZ7-26-34-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Autobusowy przewóz osób na odcinku Warka - Radom - Warka" znak:MWZ7-26-34-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-05-05 11:45:00