Aż 580 milionów złotych z POIiŚ na pociągi dla Kolei Mazowieckich

W czwartek, 5 kwietnia 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zostały podpisane cztery umowy o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Z 1,22 mld zł alokacji przyznanej na konkurs, Koleje Mazowieckie otrzymały blisko 50 proc.

Podpisanie umów odbyło się podczas konferencji prasowej, na której obecni byli: Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju, Robert Stępień, prezes zarządu KM, Cezary Lewandowski, członek zarządu, dyrektor finansowy KM, Przemysław Gorgol, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego, Monika Sokulska, dyrektor departamentu nadzoru właścicielskiego i inwestycji województwa mazowieckiego, Roman Sielecki, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju KM oraz Anita Majos, kierownik Wydziału Projektów Unijnych KM. 

- Nie ulega wątpliwości, że zakup nowego taboru zdecydowanie poprawi ofertę przewozową Kolei Mazowieckich. Po dostarczeniu pojazdów komfort podróżowania koleją na Mazowszu będzie zatem jeszcze lepszy. Cieszę się, że w Centrum Unijnych Projektów Transportowych doceniono nasze projekty i tak wysoko oceniono ich wartość merytoryczną. Ogromna w tym zasługa moich współpracowników, którzy przygotowali projekty i za to im dziękuję – powiedział Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Umowy zawarte pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Kolejami Mazowieckimi dotyczą największego w historii przetargu na zakup taboru - 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych, „Flirtów” najnowszej generacji, które wyprodukuje firma Stadler.  

- Gratuluję beneficjentowi i właścicielowi Kolei Mazowieckich, bo otrzymali dofinansowanie w czterech z jedenastu projektów. W ciągu dwóch lat zobaczymy efekty dzisiejszych umów. Ten tabor, w połączeniu z inwestycjami infrastrukturalnymi, znacząco wpłynie na komfort podróży po Mazowszu – powiedział Przemysław Gorgol, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Całkowita wartość projektów wyniesie ponad 1,42 mld zł. Dofinansowanie z CUPT w ramach POIiŚ 2014 – 2020, ustanowione zostało na poziomie 50 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych, co stanowi rekordową kwotę 580,25 mln zł.

- Pociągi będą nowoczesne i energooszczędne, zostaną wyprodukowane w Siedlcach co będzie dodatkowym impulsem rozwojowym dla Mazowsza – podkreślił Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Umowy dotyczą następujących projektów:

  • „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I”. Pojazdy będą obsługiwały trasę pomiędzy Sochaczewem, Warszawą i Celestynowem. Wartość całkowita projektu – 316,40 mln zł. Kwota dofinansowania – 128,55 mln zł.
  • „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II”. Pojazdy będą obsługiwały trasę pomiędzy Skierniewicami, Warszawą i Mińskiem Mazowieckim. Wartość całkowita projektu – 310,25 mln zł. Kwota dofinansowania – 126,05 mln zł.
  • „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”. Pojazdy będą obsługiwały trasę pomiędzy Górą Kalwarią, Czachówkiem, Warszawą i Modlinem. Wartość całkowita projektu – 387,77 mln zł. Kwota dofinansowania – 157,57 mln zł.
  • „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”. Pojazdy będą obsługiwały trasę pomiędzy Warszawą i Tłuszczem. Wartość całkowita projektu – 413,61 mln zł. Kwota dofinansowania – 168,07 mln zł.

Pierwsze pojazdy wyjadą na tory w ciągu dwóch lat. Kolejne będą dostarczane w transzach do 2022 roku.

- Nasze plany zakupowe są bardzo ambitne, dlatego musieliśmy kreatywnie podejść do kwestii finansowania tych śmiałych zamierzeń. Dzięki świetnie napisanym projektom udało się otrzymać ogromne dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez CUPT. Przypomnę, że tydzień temu podpisaliśmy umowę z dwoma bankami: PKO BP oraz BGK na kredyt w wysokości ponad miliarda złotych. Ta umowa jest dla nas dowodem zaufania i świadczy o tym, że Koleje Mazowieckie to pewny finansowo partner - dodał Cezary Lewandowski, członek zarządu, dyrektor finansowy Kolei Mazowieckich.

Nowe pociągi będą jednoprzestrzenne, klimatyzowane, wyposażone w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej czy bezprzewodowy dostęp do internetu. Będą osiągały prędkość nie mniejszą niż 160 km/h. Będą również wyposażone w wewnętrzny i zewnętrzy monitoring, platformę dla osób niepełnosprawnych, mocowania wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów, toalety z obiegiem zamkniętym oraz interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej,
a także defibrylatory AED. Wszystkie nowe pojazdy mają być wyposażone w urządzenia ETCS (europejski system sterowania).

Kategoria: