Dostawa 8000 litrów płynu do myjek instalacji WC II, znak: MWZ6-26-75-2020