Dostawa energii cieplnej do pomieszczeń na terenie MNG, znak: MWZ7.27.56.2022