Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, znak: MWZ1.27.48.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania "Dostawa odzieży roboczej i ochronnej", znak: MWZ1.27.48.2022 Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-07-05 14:45:00