Dostawa okładzin hamulcowych, znak: MWZ3-26-33-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa okładzin hamulcowych" znak: MWZ3-26-33-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-05-13 10:00:00