Dostawa oleju napędowego letniego i zimowego oraz oleju opałowego, znak: MWZ3.27.26.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa oleju napędowego letniego i zimowego oraz oleju opałowego" znak: MWZ3.27.26.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-04-08 09:15:00