Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego, znak: MWZ1-26-11-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego" znak: MWZ1-26-11-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-03-19 15:00:00