Dostawa płynu Kilfrost TDice Plus Concentrate, znak: MWZ1.27.111.2021