Dostawa ubioru identyfikacyjnego, znak MWZ4-26-01-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html  i pod nazwą "Dostawa ubioru identyfikacyjnego" znak: MWZ4-26-01-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2019-03-11 10:00:00