Dostawa ubioru identyfikacyjnego, znak: MWZ7-26-54-2020

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania "Dostawa ubioru identyfikacyjnego", znak: MWZ7-26-54-2020. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-12-08 10:00:00