Dostawa wody gazowanej i niegazowanej, MWZ2.27.27.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html
i nazwą postępowania „Dostawa wody gazowanej i niegazowanej", znak: MWZ2.27.27.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-04-29 14:15:00