Dostawa wstawek hamulcowych, znak: MWZ7.27.89.2021

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Dostawa wstawek hamulcowych" znak: MWZ7.27.89.2021. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2021-10-29 11:15:00