Honorowanie biletów w związku z korektą rozkładu jazdy pociągów KM od 10 marca

10 marca 2019 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Mazowieckich związana z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dla zmniejszenia uciążliwości związanych z utrudnieniami w kursowaniu pociągów będzie obowiązywało następujące honorowanie biletów:

Honorowanie biletów na linii nr 2 Warszawa - Łuków

W związku z pracami modernizacyjnymi na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów w okresie 11 – 24 marca 2019 r. nastąpią ograniczenia w ruchu kolejowym na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna. Zostanie uruchomiona autobusowa linia zastępcza ZS2, kursująca w 1 i 2 strefie ZTM na trasie: DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – Lubelska – Grochowska – Płowiecka – Marsa – Cyrulików – Okuniewska – Piłsudskiego – Dworcowa – Krasińskiego – (powrót: 3 Maja – Głowackiego – Krasińskiego) Staszica – Bema – Kraszewskiego – Narutowicza (powrót: Narutowicza – Bema) – SULEJÓWEK MIŁOSNA-POMNIK.

Bilety KM (wszystkich rodzajów) będą honorowane:

  • w pociągach SKM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna;
  • w uruchamianych przez ZTM autobusach (na wskazanych odcinkach) linii nr:

ZS2 (Dw. Wschodni – Sulejówek Miłosna),
123 (Dw. Wschodni – Pl. Szembeka przez Wiatraczną),
143 (GUS – Rembertów Kolonia),
173 (Dw. Wschodni – Stara Miłosna),
183 (Wiatraczna – Zielona),
 98 (PKP Wesoła – Stara Miłosna),
514 (Metro Politechnika – Wola Grzybowska)

oraz w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii;

  • w autobusach i tramwajach obsługujących ciągi:

Pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Aleja i Most Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Wiatraczna – Gocławek – Płowiecka,
Dw. Wschodni – Rondo Waszyngtona,
Dw. Wschodni – Wiatraczna.

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu
w formacie 24-godzinnym, czyli np. 21.03. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Honorowanie na linii nr 9 Warszawa – Działdowo

Od 10 marca do 31 marca wystąpią utrudnienia na odcinku Chotomów – Nowy Dwór Mazowiecki (przebudowa peronu). Ruch pociągów będzie prowadzony jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze nr 2. Część połączeń zostanie odwołana. Wybrane pociągi do/z st. Nasielsk będą kursowały w skróconej relacji do/z p.o. Janówek. Część pociągów będzie miała ograniczoną liczbę zatrzymań, natomiast inne będą zatrzymywały się w dodatkowych lokalizacjach. Dodatkowo w dniach 22-25 marca nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów pomiędzy st. Warszawa Praga i st. Warszawa Gdańska. Wszystkie pociągi rozpoczynające i kończące bieg w Warszawie pojadą do/z st. Warszawy Wschodniej.

Będzie obowiązywało następujące honorowanie:

  • w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie wszystkich ważnych biletów na przejazdy pociągami Spółki „PKP Intercity”:

na trasie Modlin – Nowy Dwór Mazowiecki w pociągach:

nr 93632, nr 93640 – w okresie 10 marca – 08 czerwca 2019 r. –  codziennie,
nr 51430 – w okresie 10 – 31 marca 2019 r. –  codziennie,
nr 93634 – w okresie 01 kwietnia – 08 czerwca 2019 r. –  codziennie,
nr 93636 – w okresie 10 – 31 marca 2019 r. w soboty i niedziele oraz w okresie 01 kwietnia – 08 czerwca 2019 r. –  codziennie oprócz 21 kwietnia 2019 r.,

na trasie Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin w pociągach:

nr 93679 – w okresie 10 marca – 08 czerwca 2019 r. – codziennie,
nr 93681 – w okresie 10 – 31 marca 2019 r. – codziennie,
nr 15613 – w okresie 01 kwietnia – 08 czerwca 2019 r. – codziennie,
nr 93683 – w okresie 10 – 31 marca 2019 r. w soboty i niedziele oraz w okresie 01 kwietnia – 08 czerwca 2019 r. codziennie oprócz 21 kwietnia 2019 r.;

w pociągu Spółki „PKP Intercity” nr 3522 „Kolberg” w wagonach klasy 2 wszystkich ważnych biletów na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich na trasie Legionowo – Nasielsk w terminie 10 – 31 marca 2019 r.

Podróżni z ważnymi biletami KM:

  • będą mogli zająć wolne miejsce do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca – osobom tym nie wydaje się nieodpłatnych biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca do siedzenia,
  • którzy zamierzają przewieźć bagaż, rower lub psa zobowiązani są do nabycia odpowiedniego biletu na taki przewóz zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” S.A. ( TP-IC) na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „PKP Intercity” S.A. (RPO-IC), pod rygorem obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, której wysokość jest wskazana w Cenniku usług przewozowych „PKP Intercity”.

Honorowanie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Służewiec

Przypominamy, że w pociągach KM obsługujących linię radomską na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Służewiec (w obu kierunkach) nadal do odwołania honorowane są wszystkie rodzaje biletów ZTM oraz uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów obowiązujące w środkach komunikacji miejskiej.

Podróżni z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 19.02. godz. 15:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

 

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska - rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551

Kategoria: