2013-09-30
STAWIAMY NA POZYTYWNE RELACJE Z PODRÓŻNYMI   „Kolej na przyjazną kolej” – szkolenia dla pracowników Kolei Mazowieckich  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu...
2013-09-23
  Od 1 kwietnia br. w Spółce realizowany jest szkoleniowy projekt unijny „Kolej na przyjazną kolej”, za którego realizację odpowiada Biuro Spraw Pracowniczych. Za nami etap przygotowań i wdrażania, w ostatnim czasie zakończył się także przetarg na wybór Wykonawców szkoleń, w pierwszej połowie...
2012-10-04
Celem projektu jest podnoszenie poziomu standardów obsługi klientów, poprzez realizację szkoleń ukierunkowanych na budowanie pozytywnych relacji z podróżnymi, a tym samym podnoszenie konkurencyjności Spółki poprzez ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług.  Uczestnikami szkoleń są osoby...
2012-05-30
STAWIAMY NA POZYTYWNE RELACJE Z PODRÓŻNYMI   „Kolej na przyjazną kolej” – szkolenia dla pracowników Kolei Mazowieckich  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu...