2014-10-01
Zaplanowana przez PKP PLK modernizacja linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem niesie za sobą duże zmiany komunikacyjne, związane z zamknięciem torów w obu kierunkach. Rozpoczynające się 12 października prace remontowe wymagają w swej pierwszej fazie zawieszenia ruchu pociągów na odcinku...
2014-09-30
Zmiany dotyczą kolejnych etapów prac modernizacyjnych na już remontowanych liniach, a także rozpoczęcia modernizacji na kolejnych, w tym przede wszystkim na linii Warszawa – Białystok. W związku z remontami prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury – PKP PLK – wystąpią następujące zmiany w...
2014-09-26
Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM będzie obowiązywać do 11 października br. we wszystkich pociągach na następujących odcinkach: Warszawa Wschodnia – Pruszków: honorowane są wszystkie bilety KM w pociągach SKM oraz w autobusach komunikacji zastępczej ZS1 na odcinku Warszawa...
2014-09-26
Turniej siatkarski rozpoczyna się piątek (26 września 2014 r.) o godzinie 17:00 w Arenie Ursynów przy ul. Pieleckiego 122. Zakończeniem Memoriału będzie mecz finałowy, który zostanie rozegrany w niedziele (28 września 2014 r.) o godzinie 13:00. Wydarzenie wpisane jest w kalendarz imprez...
2014-09-25
W związku z tym wydarzeniem 28 września w godzinach 6:30 – 11:30 w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia honorowane będą wszystkie bilety ZTM i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego m.st. Warszawy. W celu zalegalizowania przejazdu na...
2014-09-19
Tematem konkursu jest „Kolej Przyszłości”. Dzieci mogą wykonać swoje kolejowe wizje pastelami, farbami, temperą, pisakami a nawet za pomocą programów komputerowych. Taka praca plastyczna powinna być przygotowana w formacie A3, nie wolno jej składać ani oprawiać. Do udziału w konkursie zapraszamy...
2014-09-18
Pierwszy pociąg specjalny do Konstancina – Jeziorny (stacja Jeziorna) wyruszy z Warszawy Zachodniej w niedzielę 21 września o godz. 9.31 (peron 4). Podróż potrwa około 40 minut. Podczas jazdy odbędzie się debata poświęcona możliwości rozwoju połączeń kolejowych w aglomeracji warszawskiej. Wezmą w...
2014-09-17
Osoby, którym pracodawca wykupi usługę transportową z ulgą 35% - Firma z KM, będą mogły nabywać ulgowe bilety: jednorazowe, strefowe czasowe KM, okresowe imienne uprawniające do wielokrotnych przejazdów, strefowe KM (miesięczne, kwartalne), odcinkowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne,...
2014-09-15
Do włączenia się w akcję zachęcamy nie tylko osoby, które na co dzień dojeżdżają samochodem. W tym roku każdy może podróżować w pociągach przewoźnika za darmo. Wystarczy mieć przy sobie specjalny kupon: Dzień bez samochodu w Kolejach Mazowieckich. Można go pobrać w kasach biletowych, ze strony...
2014-09-04
32,16 mln podróżnych na koniec pierwszego półrocza tego roku to bardzo dobry wynik, zwłaszcza w kontekście trwających od wielu miesięcy prac remontowych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury – PKP PLK. Wynik ten daje spółce 23,56 proc. udziału w rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Tym...
2014-08-27
Porozumienie pomiędzy spółką Koleje Mazowieckie i PKP Intercity zostało zawarte z myślą o tych podróżnych, którzy w najdotkliwszy sposób odczuwają skutki prowadzonego od wielu miesięcy remontu infrastruktury. Chcąc przynajmniej po części ulżyć trudnościom związanym z ich codziennym dojazdem, po 31...
2014-08-26
W konkursie swoje projekty zgłosiło 14 firm. Były one oceniane poprzez ankiety wypełniane przez przedstawicieli 21 spółek z branży kolejowej i transportowej. Koleje Mazowieckie zwyciężyły w kategorii „Niestandardowy Projekt” za zorganizowanie konkursów na projekty malatury swoich pojazdów. Oprócz...
2014-08-20
Zmiany dotyczą poniższych linii: · nr 1 Warszawa – Skierniewice – będą obowiązywać dwa rozkłady jazdy, pierwszy od 1 do 15 września, kolejny od 16 września do 11 października br. W tym czasie część pociągów będzie odwołana, część pociągów będzie kursować w skróconej relacji. Ponadto na odcinku...
2014-08-13
Symulator pojazdu kolejowego pozwala podnosić kwalifikacje i kompetencje maszynistów. Umożliwia ich szkolenie w sytuacjach nietypowych, awaryjnych oraz podczas zdarzeń losowych. Sprowadza się to przede wszystkim do znacznej poprawy bezpieczeństwa jazdy poprzez możliwość opanowania sposobu...
2014-08-11
Cena ofertowa zaproponowana przez warszawską spółkę to 21 648 000 zł brutto. Przewidywany czas realizacji budowy to około 10 miesięcy. Rozpoczęcie budowy nastąpi jeszcze w tym roku. Projekt obejmuje budowę myjni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem gospodarczo-socjalnym. W...
2014-07-25
  W ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jego uczestnicy będą mogli 1 sierpnia korzystać z nieodpłatnych przejazdów wszystkimi pociągami uruchamianymi przez spółkę. Dokumentem poświadczających uprawnienie będzie: 1) legitymacja o przyznaniu odznaczenia „Warszawski Krzyż...
2014-07-24
Rozkład dodatkowo uruchomionych pociągów: 25.VII (piątek) Kutno 13.35 – Płock 15.09 Pociąg w Kutnie skomunikowany jest z pociągami: 17107 spółki PR z Warszawy do Poznania, 81100 spółki PKP IC ze Szczecina i Poznania do Warszawy oraz 53108 spółki PKP IC z Bydgoszczy i Torunia do Przemyśla. 27.VII...
2014-07-21
29 lipca 2004 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego i „PKP Przewozy Regionalne” podpisały umowę, na podstawie której powstały „Koleje Mazowieckie – KM”. Z tej okazji spółka „Koleje Mazowieckie – KM” przygotowała specjalną ofertę dla osób urodzonych 29 lipca. Podróżni, obchodzący tego dnia...
2014-07-17
Specjalny pociąg Kolei Mazowieckich do Czeremchy odjedzie 18 lipca ze stacji Warszawa Wschodnia o godz. 14:32 z peronu nr 5. Do Czeremchy dotrze o godz. 17:14. Natomiast z Czeremchy do Warszawy wyruszy 20 lipca o godz. 22:58. W stolicy będzie o 01:15. Przejazd dla gości festiwalu jest bezpłatny....
2014-07-15
Zadaniem uczestników konkursu jest uchwycenie najciekawszych – bardziej lub mniej znanych – miejsc na Mazowszu. Zdjęcia mają być odzwierciedleniem tego, jak region jest postrzegany przez jego mieszkańców i turystów, zaś w przyszłości najlepsze ujęcia posłużą do stworzenia portfolio województwa....

Strony