„KOLEJE MAZOWIECKIE W FOTOGRAFIACH” w Stacji Muzeum

W Galerii Wagon, Stacji Muzeum zagościło kilkadziesiąt fotografii dokumentujących zmiany, jakie dokonały się w kolejowych przewozach pasażerskich na Mazowszu. W uroczystym otwarciu wystawy, które odbyło się 17 października uczestniczyli: Bożena Żelazowska, pełnomocnik Stacji Muzeum, Walentyna Rakiel-Czarnecka, z-ca dyr. Stacji Muzeum, Robert Stępień, prezes zarządu KM, Dariusz Grajda, członek zarządu KM, Mariusz Bartkowski, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych KM oraz zaproszeni goście. To kontynuacja i rozszerzenie wystawy mobilnej, jaka przez dwa miesiące podróżowała po wybranych miejscowościach Mazowsza.

- Dla Stacji Muzeum jest to wystawa wyjątkowa… Została przygotowana wspólnie przez Stację Muzeum i Koleje Mazowieckie w 15 rocznicę istnienia największego i najnowocześniejszego samorządowego przewoźnika kolejowego w Polsce. Wystawa pokazuje zmieniający się świat kolei na Mazowszu. Widzimy składy i lokomotywy starszego typu, jak i najnowszy tabor. Niepowtarzalne kadry biało-żółto-zielonych pociągów, które spotkać można na szlakach od 1 stycznia 2005 roku są wdzięcznym obiektem dla miłośników fotografii. Dla nas muzealników fotografia kolejowa to nie tylko uwieczniane z typologiczno-statystycznym zacięciem kolejne serie lokomotyw czy elektrycznych zespołów trakcyjnych, ale nade wszystko to dokument, znak czasu, ślad zmieniającej się rzeczywistości – powiedziała Bożena Żelazowska, pełnomocnik Stacji Muzeum, pomysłodawczyni jubileuszowej ekspozycji.

Zielono-biało-żółte pociągi Kolei Mazowieckich już na trwałe zagościły w krajobrazie Mazowsza. Spółka rozpoczynała swą działalność, korzystając z 184 wysłużonych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dziś jest najnowocześniejszym regionalnym przewoźnikiem kolejowym, który posiada 316 sztuk taboru, w tym 119 zupełnie nowych i jest w trakcie realizacji historycznego zamówienia na 71 nowoczesnych ezt FLIRT. Pierwsze pojazdy wyjadą na tory w najbliższych miesiącach. Fotografie prezentowane na wystawie pozwalają uświadomić sobie, jak bardzo przez ostatnie 15 lat zmienił się obraz mazowieckiej kolei pasażerskiej.

- 15 lat historii Kolei Mazowieckich nierozerwalnie łączy się także z jubileuszem 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Mieliśmy to szczęcie zaczynać w momencie, w którym rozwój naszego kraju raptownie przyśpieszył. Dobrze wykorzystaliśmy tę szansę. Wyraźnie widać to choćby we wzroście przewożonych przez nas pasażerów. W 2005 roku było to 40 milionów, a dzisiaj jest to 60 milionów, i pod tym względem staliśmy się drugim pasażerskim, kolejowym przewoźnikiem w kraju. Udało się to osiągnąć m.in. poprzez inwestycje w zakup i modernizacje taboru. Środki jakie zostały przeznaczone na ten cel w ciągu 15 lat to 3,7 miliarda zł, z czego 1,9 miliarda to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dziękuję wszystkim którzy pracowali przy zorganizowaniu tej wystawy i zachęcam do jej odwiedzania – powiedział Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy, która jest usytuowana w Galerii Wagon, Stacji Muzeum, przy ul. Towarowej 3, w Warszawie. Można ją oglądać do 31 grudnia br.

 

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska - rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551         

Kategoria: