Koleje Mazowieckie wyróżnione

Koleje Mazowieckie otrzymały wyróżnienie w konkursie „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”, organizowanym przez Pracodawców RP. Ogłoszenie laureatów odbyło się 29 września podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

Celem konkursu jest wyróżnienie firm, instytucji i organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę, dbają o zdrowie swoich pracowników, podejmują działania zachęcające do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych.

- Największą wartością firmy są jej pracownicy, dlatego to o nich należy dbać przede wszystkim. W Kolejach Mazowieckich dajemy możliwość korzystania m.in. z programów sportowo-rekreacyjnych, czy pakietu dodatkowej opieki medycznej. Ponadto szczególną opieką otaczamy pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, organizując im warsztaty walki ze stresem, czy pomoc psychologa. Cieszymy się, że nasze działania w tym zakresie zostały zauważone i docenione – mówi Artur Radwan, prezes Zarządu Kolei Mazowieckich.

Koleje Mazowieckie zatrudniają obecnie ponad 2700 osób, z czego znaczna część jest bezpośrednio związana z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Pracownicy Kolei Mazowieckich mają możliwość korzystania z programów sportowo-rekreacyjnych w ramach abonamentu wykupionego przez pracodawcę. Ponadto firma aktywizuje pracowników poprzez corocznie organizowane zawody: w kręgle/ bowling, w tenisie stołowym oraz w biegach przełajowych.
W okresie wiosenno-letnim organizowane są rajdy piesze połączone z promocją regionu Mazowsza oraz wycieczki krajoznawcze, organizowane z inicjatywy pracodawcy lub organizacji związkowych działających u pracodawcy. Koleje Mazowieckie zapewniają także swoim pracownikom możliwość skorzystania z pakietu dodatkowej opieki medycznej, w ramach którego corocznie organizowane są m.in. szczepienia przeciwko grypie. Pracodawca finansuje również stacjonarne świadczenia profilaktyczne w ramach udzielonego urlopu zdrowotnego.

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska - Rzecznik Prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 661 929 207

Kategoria: