Korekta taryfy przewozowej Kolei Mazowieckich

Od lipca br. przewoźnik wprowadza zmiany w taryfie przewozowej. Jest to związane przede wszystkim z niespotykanym od 20 lat wzrostem inflacji, cen energii elektrycznej, stóp procentowych oraz kosztów materiałów eksploatacyjnych. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów działalności spółki niezbędnych do realizacji połączeń kolejowych.

Wg badań GUS, w porównaniu z ubiegłym rokiem, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły  13,9%, a z poprzednim miesiącem o 1,7%. Wpłynęło to również na sektor kolejowy, a co za tym idzie - także na Spółkę KM. Obecna sytuacja ekonomiczna ma znaczący wpływ na wzrost wszystkich kosztów, które musi ponieść spółka Koleje Mazowieckie. Najbardziej widać to na przykładzie cen energii elektrycznej, która odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu przewoźnika kolejowego.

Niekorzystne zmiany na rynku w IV kwartale 2021 roku spowodowały wzrost kosztów energii Kolei Mazowieckich o ok. 27% w stosunku do ostatnich założeń. Szacujemy, że zwiększą się one o ponad 50 mln zł. Wzrosły także wydatki związane z utrzymaniem naszych pojazdów, których mamy ponad 300 jednostek. Do ich utrzymania spółka zużywa bardzo duże ilości różnych materiałów. Brak stabilności na rynku dostaw i wysoka inflacja spowodowały znaczny wzrost cen w stosunku do tych z ubiegłego roku. Przykładem tego są m.in. materiały eksploatacyjne, których ceny, w zależności od asortymentu, wzrosły od 51% do ponad 168%. Wzrost cen oleju napędowego i opałowego również dotyczy działalności Spółki KM – mówi Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich.

Ponadto, wzrosły także opłaty za dostęp do stacji pasażerskich, bez których Koleje Mazowieckie nie byłyby w stanie świadczyć usług na terenie Mazowsza. W porównaniu do ubiegłego roku jest to wzrost o ponad 23%. Wzrosły również koszty związane z finansowaniem zakupu nowego taboru oraz modernizacji i napraw dotychczas posiadanych pojazdów. Najlepiej świadczą o tym odsetki naliczone od kredytów, które wyniosły blisko 9 mln zł. To oznacza wzrost o 285% w stosunku do analogicznego okresu z 2021 roku.

To są ogromne koszty. Zmiana cen biletów od 1 lipca br., w wysokości średnio 12%, nie pokryje nawet w 50% rosnących, z miesiąca na miesiąc, kosztów naszej działalności – podsumowuje Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich.

Kontakt dla mediów:

Donata Nowakowska, Rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551 

www.mazowieckie.com.pl

Kategoria: