Naprawa rezerwy obiegowej, znak MWZ4-26-102-2019

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Naprawa rezerwy obiegowej" znak: MWZ4-26-102-2019. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2020-01-22 09:45:00