Naprawa zestawów kołowych, MWZ2.27.20.2021

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Naprawa zestawów kołowych" znak: MWZ2.27.20.2021. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2021-04-27 09:30:00