Naprawy w poziomie utrzymania P4 38 EZT serii EN57AKM, znak: MWZ3.27.6.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Naprawy w poziomie utrzymania P4 38 EZT serii EN57AKM" znak: MWZ3.27.6.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-04-19 09:45:00