Naprawy w poziomie utrzymania P4 spalinowych autobusów szynowych, znak: MWZ5.27.60.2021

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html  i nazwą postępowania „Naprawy w poziomie utrzymania P4 spalinowych autobusów szynowych" znak: MWZ5.27.60.2021. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

 

Data
2021-10-01 09:45:00