Nparawa P4 EZT serii EN71-100, znak: MWZ3.27.54.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania „Naprawa P4 EZT serii EN71-100" znak: MWZ3.27.54.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-07-05 10:45:00