Obsługa płatności internetowych, znak: MWZ1.27.55.2022