Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NNW, znak: MWZ2.27.71.2022