Porozumienie w ramach Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych podpisane

Związek Samorządowych Pracodawców Kolejowych jest  podmiotem, w którego skład wchodzą spółki działające w branży kolejowej. Członkowie zadeklarowali swoją gotowość do działań na rzecz kształtowania pozytywnych warunków dla rozwoju kolei w Polsce oraz integracji środowiska kolejowego.

Do finałowego spotkania członków Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych doszło 13 czerwca 2016 r. To wtedy zostało podpisane porozumienie. W sumie Związek zrzesza 11 spółek: „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Śląskie sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., SKPL Cargo sp. z o.o., ARRIVA Polska sp. z o.o., ARRIVA RP sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. Jedną z najważniejszych części spotkania stanowiło wypracowanie głównych postanowień, które mają być wyznacznikiem działalności Związku.

Spotkanie zostało zwieńczone konferencją prasową. Obecni byli podczas niej: Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Waldemar Kuliński, dyrektor urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Kolei Mazowieckich, przedstawiciele zarządu Kolei Wielkopolskich - prezes zarządu  Włodzimierz Wilkanowicz oraz członek zarządu Marek Nitkowski, prezes zarządu Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski, prezes Kolei Śląskich Wojciech Dinges i członek zarządu Dariusz Pękosz, prezes zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej Grzegorz Dymecki oraz członek zarządu Michał Panfil, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie Krystyna Pękała i członek zarządu Radosława Gawek, prezes zarządu Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych Cargo Tomasz Strapagiel, prezes zarządu  Arriva RP Damian Grabowski i członek zarządu Dominika Żelazek, prezes zarządu Kolei Małopolskich Ryszard Rębilas, prezes zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Andrzej Wasilewski i dyrektor finansowa Elżbieta Gamus, a także przedstawiciele „Kolei Mazowieckich - KM”: prezes zarządu Artur Radwan oraz członkowie zarządu - Dariusz Grajda i Andrzej Buczkowski, a także Marek Dawidowicz, dyrektor Biura Zarządu.

To porozumienie jest dowodem naszej wspólnej chęci działania na rzecz kolei i w ogóle branży transportowej w Polsce. Wierzymy, że integracja wokół najważniejszych zadań oraz problemów naszego środowiska pozwoli nam działać skutecznie, a solidarna praca uwzględniająca interesy branży stanie się bazą dla tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju transportu, w szczególności transportu kolejowego - powiedział Artur Radwan, prezes zarządu „Kolei Mazowieckich - KM”.

O celach powołania Związku o raz o tym, czym on jest, opowiedział Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich.

Ta inicjatywa rodziła się powoli, ale dziś możemy już mówić o podmiocie usankcjonowanym pod względem formalno-prawnym. Dodam, że w składzie zarządu, prócz mnie, zasiada Włodzimierz Wilkanowicz, prezes zarządu Kolei Wielkopolskich oraz Radosław Gawek, członek zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Przewodniczącym Rady Związku będzie Piotr Rachwalski, prezes zarządu Kolei Dolnośląskich, w skład wejdzie także Dariusz Pękosz, wiceprezes zarządu Kolei Śląskich, Marek Dawidowicz, dyrektor Biura Zarządu Kolei Mazowieckich, Andrzej Wasilewski, prezes zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Jolanta Dałek, członek zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Damian Grabowski, prezes zarządu Arriva Polska i Arriva RP - poinformował prezes Dariusz Grajda.

Wśród głównych założeń działalności Związku, o których mówił prezes Dariusz Grajda, znajdują się m.in.: podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku usług kolejowych oraz dotyczących integracji środowiska kolejowego, reprezentowanie i popieranie działań na rzecz członków Pracodawców i reprezentowanie ich interesów, w tym społecznych i gospodarczych, współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym związanymi z transportem publicznym, czy występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, dotyczących branży kolejowej.

O trafności decyzji związanej z powołaniem związku mówił podczas konferencji Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Podmiot, który Państwo stworzyliście, jest wspaniałą inicjatywą, która cieszy między innymi dlatego, że w grupie zawsze jest lepiej i łatwiej osiągać wspólne cele. Jest to okazja do wymiany informacji i poglądów, a także platforma dla porozumienia z instytucjami państwowymi i unijnymi – powiedział marszałek Struzik.

Materiał wideo: 

http://www.mazowieckie.com.pl/pl/koleje-samorzadowe-wspolnie-130616   

Pliki: 

Kategoria: