Prowadzenie ruchu taboru kolejowego na bocznicy i szlakach, znak MWZ7-26-12-2020