Przeglądy klimatyzatorów zamontowanych w pojazdach kolejowych KM, znak: MWZ4.27.47.2022

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o. o. pod adresem: https://km.eb2b.com.pl/open-auctions.html i nazwą postępowania "Przeglądy klimatyzatorów zamontowanych w pojazdach kolejowych KM" znak: MWZ4.27.47.2022. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Data
2022-05-19 12:45:00