Remont dachów na wiatach magazynowych i gospodarczych w MNO II, znak: MWZ2.27.91.2021