Remont nawierzchni torowej III, znak: MWZ3-26-67-2019