Świadczenie usług manewrowych w Sekcji MNG, znak: MWZ2.27.96.2021